کتاب شبکه های کامپیوتری

180,000 تومان

کتاب شبکه های کامپیوتری، اندروس تننبام. ترجمه دکتر پدرام و دکتر ملکیان. در این کتاب مفاهیم اولیه شبکه و سختت افزارهای شبکه، انواع  و پیکربندی شبکه های کامپیوتری، شبکه های بیسیم و پروتکل ها و توپولوژی ها بررسی می شوند. همچنین در این کتاب امنیت شبکه و رمزنگاری ها نیز آموزش داده شده است.

این کتاب تک جلدی است – تعداد صفحات  832 و دارای CD برنامه ها و مثال های کتاب

دسته: ,

توضیحات

کتاب شبکه های کامپیوتری، اندروس تننبام. ترجمه دکتر پدرام و دکتر ملکیان. در این کتاب مفاهیم اولیه شبکه و سختت افزارهای شبکه، انواع  و پیکربندی شبکه های کامپیوتری، شبکه های بیسیم و پروتکل ها و توپولوژی ها بررسی می شوند. همچنین در این کتاب امنیت شبکه و رمزنگاری ها نیز آموزش داده شده است.