حراج!

Database Silber Schatz

310,000 تومان 260,000 تومان

Table of Contents:
– Chapter 1 Introduction
PART ONE RELATIONAL LANGUAGES
PART TWO DATABASE DESIGN
PART THREE APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
PART FOUR BIG DATA ANALYTICS
.
.
.
This book has nine parts.

توضیحات

این کتاب به زبان انگلیسی بوده و ویراست پنجم می باشد.

مدیریت پایگاه داده از یک برنامه تخصصی کامپیوتر به جزء اصلی تقریباً تمامی سازمان‌ها تبدیل شده است و در نتیجه، دانش سیستم‌های پایگاه داده به بخشی اساسی در آموزش علوم کامپیوتر در آمده است. در کتاب مفاهیم سیستم پایگاه داده سیلبرشاتس، مفاهیم پایه ای مدیریت پایگاه داده ارائه شده است. این مفاهیم شامل صورت‌های طراحی پایگاه داده، زبان‌های پایگاه داده و پیاده سازی سیستم پایگاه داده است.

در کتاب مفاهیم سیستم پایگاه داده سیلبرشاتس، ضمن حفظ قالب کلی نسخه‌های قبلی، محتوای آن و سازمان دهی اش را تغییر داده شده است تا منعکس کننده تغییرات باشد که در نحوه طراحی، میدریت و استفاده از پایگاه‌های داده اتفاق می‌افتد. یکی از این تغییرات اساسی استفاده گسترده از سیستم‌های “Big Data” است. ما همچنین trend‌ها را در آموزش مفاهیم بانک اطلاعاتی در نظر گرفته ایم تا از آن‌ها در جای مناسب بهره گیریم.