آموزش  و  دانشگاه

وب سایت آموزش مجازی در آدرس http://teach.toghraee.ir  در دسترس می باشد.

برنامه نویسی

برنامه نویسی و آموزش نرم افزارهای حوزه کامپیوتر در http://toghraee.ir در دسترس می باشد.

آزمون ها

مهلت ارسال پاسخ ازمون های امتحانی بخش اول به پایان رسیده است.

گرافیک کامپیوتری

در حال حاضر آموزش نرم افزارهای گرافیکی 3Dmax و فتوشاپ به صورت مقدماتی برگزار می شود.