کتاب ارشد شبکه های کامپیوتری

88,000 تومان

کتاب آبی شبکه های کامپیوتری پوران پژوهش ، مفاهیم شبکه های کامپیوتری را با زبانی ساده و به طور اختصار بیان کرده طوریکه می تواند به عنوان کتاب خودآموز درس شبکه های کامپیوتری در دوره های کاردانی و کارشناسی کامپیوتر مرجع مناسبی باشد و همچنین دانشجویانی که خود را برای آزمون کارشناسی ارشد کامپیوتر آماده می کنند نیز می توانند از مطالب این کتاب استفاده نمایند. مطالب کتاب شبکه کامپیوتری دکتر رحمانی در شش فصل تنظیم شده است و در انتهای هر فصل نیز تست هایی از مؤلف برای آشنایی بیشتر خوانندگان ارائه شده است. در پایان کتاب، تست های آزمون سراسری و آزاد کارشناسی ارشد سالهای 1383 تا 1386به همراه پاسخ تشریحی آمده است.

** این کتاب چاپ پاییز 1386 بوده – توضیحاتی با مداد و رنگ قرمز در بخش آموزش کتاب مشخص و high light شده اند – صورت تست ها کاملا سالم و بدون هیچ نوشته ای می باشد **

توضیحات

کتاب  شبکه های کامپیوتری  نوشته  امیر مسعود رحمانی  انتشارات  پوران پژوهش  شامل 266 صفحه می باشد.

مناسب دانشجویان و داوطلبان کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر-شبکه و رایانش و مهندسی IT و آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر، کارشناس شبکه، کارشناس امور سخت افزار کامپیوتر و کارشناس تحلیلگر سیستم

** این کتاب چاپ پاییز 1386 بوده – توضیحاتی با مداد و رنگ قرمز در بخش آموزش کتاب مشخص و high light شده اند – صورت تست ها کاملا سالم و بدون هیچ نوشته ای می باشد **