کتاب SQL Server2000

120,000 تومان

کتاب SQL Server

آموزش کاملا تصویری مفاهیم و محیط نرم افزار – کل کتاب 536 صفحه – به همراه CD کدها و مثال های کتاب

در این کتاب مفاهیم پایگاه داده ها و دیتابیس را می خوانید. همچنین تعریف جداول و کدنویسی به زبان SQL Server

توضیحات

کتاب2000 SQL Server

در این کتاب مفاهیم پایگاه داده ها و دیتابیس را می خوانید. همچنین تعریف جداول و کدنویسی به زبان SQL Server